rusУСЛУГИ И ЦЕНЫ:


Услуги по переводу
:

Письменный перевод с турецкого языка на русский язык: 500 руб./страница*

Письменный перевод с русского языка на турецкий язык: 500 руб./страница*

Письменный перевод с английского языка на русский язык: 400 руб./страница*

Письменный перевод с английского языка на турецкий язык: 700 руб./страница*

Нотариальное заверение перевода документа – 600 руб./документ.
Нотариальное заверение копии документа – 60 руб./страница. 

Заверение перевода документа в Посольстве Турции – 1.700 руб./документ.

Устный перевод с турецким языком – 1.500 руб./час.
Проставление штампа апостиль – 4.500 руб./документ. 

 

* Под страницей понимается текст объемом 1800 знаков (с пробелами)

Типовые документы (паспорта, свидетельства о браке и т.д.) считаются как 1 стр.

 

При заказе срочного многостраничного перевода или заверения большого количества документов цена обговаривается отдельно.

 

Юридические услуги:

Юридические консультации в области гражданского права.

Решение любых вопросов, связанных с правоотношениями в области строительства, включая анализ договоров строительного подряда, консультации, ведение переписки, участие в переговорах, подготовка исковых заявлений и др.

Судебное представительство.

Цены по договоренности в зависимости от сложности ситуации.

 

Звоните с 8.00 до 23.00: 8-915-137-43-05.

turkHİZMETLER VE FİYATLAR:


Çeviri hizmetleri
:

Türkçe - Rusça yazılı tercüme: 500 ruble/sayfa*

Rusça - Türkçe yazılı tercüme: 500 ruble/sayfa*

İngilizce - Rusça yazılı tercüme: 400 ruble/sayfa*

İngilizce - Türkçe yazılı tercüme: 700 ruble/sayfa*

Çevirilerin notere tastiği – 600 ruble/belge.
Belge suretlerinin notere tastiği – 60 ruble/sayfa. 

Çevirilerin Türk Konsolosluğuna tastiği – 1.700 ruble/belge.

Sözlü Rusça tercüme – 1.500 ruble/saat.

Apostil damgasının attırılması – 4.500 ruble/belge.

* 1 sayfa boşluklu 1800 vuruş manasına gelir.

Standart belgeler (pasaportlar, evlenme cüzdanları v.s.) 1 sayfa olarak değerlendirilir.

 

Acil ve büyük çevirilerin fiyatları, çok sayıdaki belgelerin tastik fiyatları ayrıca tespit edilir.

 

Hukuki hizmetler:

Medenî hukuk alanında danışmalar.

İnşaatla ilgili her türlü konuların çözümü, bunun içinde inşaat sözleşmelerinin analizi, danışmalarda bulunma, yazıları hazırlama, görüşmelere katılma, dava dilekçelerini yazma v.s.

Mahkemede temsil.

Durumun zorluğuna bağlı olarak fiyatlar ayrıca tespit edilir.

 

8:00 - 23:00 saatleri arasında telefon açabilirsiniz: 8-915-137-43-05.